divendres, 11 d’agost de 2017

Topònims de les Illes Balears IEC

Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears
Quan entrau al Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NOTIB) http://notib.recerca.iec.cat, trobareu un portal molt ben organitzat per consultar els topònims dels diferents municipis de les Illes Balears.

A l'apartat de continguts i objectius, ens diu que:

"El Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NOTIB) és un projecte vinculat des del primer moment a la Universitat de les Illes Balears [(UIB) Departament de Filologia Catalana i Lingüística General] i després a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que iniciàrem l’any 1999, i que consisteix en l’aplec i presentació de la llista dels topònims actuals no urbans de les Illes Balears."

Si trescau entre els menús, entendreu els criteris que s'hi apliquen, les raons per les quals s'opta per una grafia o una altra, hi ha un cercador de topònims, etc. Cada municipi compta amb la seva llista de topònims no urbans, la qual cosa ofereix una eina perquè la retolació seguesqui un criteri unificat arreu de les Illes Balears.

Per exemple, a l'apartat 10 Criteris lingüístics aplicats en la normativització toponímica entre d'altres criteris diu "En els topònims afectats per monoftongació regeix la normativa. Ex.: s’Aiguavés i no *s’Aigovés, s’Aigua Dolça (cala i platja) i no *s’Aigo Dolça, caló de ses Egües i no *caló de ses Egos, es Guaret Vell (caseria) i no *es Goret Vell."

Sobre l'article dels topònims recomana la forma local: "Recomanem que l’article, tant del nom oficial dels nuclis de població com d’altres topònims, majors o menors, s’ajusti a la solució adoptada per la llengua parlada local, tot i que són també admissibles les formes amb article estàndard dels topònims que en la llengua parlada duen article salat."

Recordau que hi ha topònims que només admeten l'article formal en la llengua parlada.
En fi, una eina interessant, que ens permet tenir un criteri clar i normatiu dels topònims.

dimarts, 8 d’agost de 2017

Desnormalització lingüística

Símptomes de desnormalització lingüística
"POLIGONO DE CAN RUBIOL"
Marratxí
Si observau aquest rètol, col·locat al polígon (poligono, segons ells) de Can Rubiol, a Marratxí, romandreu amb els cabells drets.

-Des del punt de vista del castellà, la paraula "poligono" no vol dir res perquè hi manca l'accent (hauria de ser "polígono").
-En català, polígon resulta perfectament comprensible per a qualsevol persona.

Afortunadament, s'agraeix que hagin escrit RUBIOL i no *ROBIOL.

I la qüestió és la següent:
Qui revisa aquesta retolació? Com és possible que encara no l'hagin rectificada?

diumenge, 6 d’agost de 2017

Cultura a la fresca a Marratxí agost 2017

Cultura a la fresca a Marratxí
Agost 2017
L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Marratxí ha programat el cicle CULTURA A LA FRESCA 2017, una sèrie d'actuacions musicals i teatrals variades, que poden ser d'interès per als ciutadans del municipi.

Els espais públics d'enguany estan repartits arreu de Marratxí:  
Pòrtol, 
Cas Capità, 
es Figueral i 
sa Nova Cabana.
L'entrada és gratuïta.

dijous, 3 d’agost de 2017

Faltes a la retolació pública

 Cas Capità / Francesc Comes
Cas Capita / Francesç

Una passejada ràpida pel terme municipal de Marratxí, a Mallorca, pot ser sorprenent. Hi podem trobar alguns rètols amb faltes d'ortografia incomprensibles.

Cas Capità
Crida molt l'atenció el rètol que indica Cas Capità quan sortiu des Pla de na Tesa, on comprovareu que no han accentuat Capita. En direcció contrària, és a dir, des de la carretera d'Inca sí que està ben escrit. També podríem parlar sobre la idoneïtat de la majúscula a l'article personal "Na", però ens centrarem en l'accent de "Capità".

Sa Vinya de Son Verí 
El cas del carrer Francesc Comes (pintor), a sa Vinya de Son Verí, amb una ce trencada al final, també fa mal d'ulls.
Esperem que se n'adonin aviat i que facin les correccions pertinents als rètols, perquè els models als carrers es veuen cada dia i no és qüestió de generar més faltes.